....Global Health Situation Affecting ALL Pets..TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE NHÌN CHUNG CỦA VẬT NUÔI TRÊN TOÀN CẦU..全球健康状况的影响....

....Just like humans, companion animals are suffering from Kidney Diseases, Diabetes, Arthritis, Urinary Tract Infections, Liver Failures, Cardiovascular Diseases, Eye Infections, Feline Leukemia Virus (FeLV) & other Degenerative Diseases.

Cancer is the leading cause of death in cats & dogs accounting for 50% of pet deaths each year. A scary diagnosis for both pets & their owners. By the time they see swelling, lumps or tumors, feel fluid in the abdomen or the pet stops feeding, most of the time, it’s already too late, the cancer has spread & thus is difficult to treat. ..

Cũng như con người, vật nuôi cũng phải trải qua các bệnh về thận, tiểu đường, viêm khớp, nhiễm trùng đường tiết niệu, giảm chức năng gan, bệnh tim mạch, nhiễm trùng mắt, virus bạch cầu ở mèo (FeLV) và những bệnh thoái hóa khác.

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở mèo và chó, chiếm 50% các ca tử vong vật nuôi mỗi năm. Một chẩn đoán đáng sợ cho cả vật nuôi và chủ nuôi. Đến khi chủ nuôi phát hiện thú cưng có những chỗ sưng, những khối u, có dịch trong ổ bụng hay lười ăn, thì đã quá muộn, ung thư đã di căn nhiều nơi và rất khó để điều trị. ..與人類一樣,我們的寵物也可能會患上腎臟疾病、糖尿病、關節炎、泌尿道感染,肝衰竭、心血管疾病、眼部感染、貓白血病病毒(FeLV)和其他老化引起的疾病。

癌症更是貓和狗死亡的主要原因,佔每年寵物死亡率的50%。對寵物和他們的主人來說,癌症是極可怕的疾病。當主人發現寵物身體有腫脹、腫瘤、腹水,或寵物失去進食胃口時,可能已經太晚了,癌症已經蔓延,更難以治療。....

....Early Detection & Preventive Measures Are Imperatives..PHÁT HIỆN SỚM VÀ PHÒNG TRÁNH LÀ ĐÒI HỎI CẤP BÁCH..早期檢測和預防措施更勝治療....

.... Cancer in dogs have 35 times as much skin cancer as do humans, 4 times as many breast tumors, 8 times as much bone cancer, & twice as high an incidence of leukemia (Texas A&M University College of Veterinary Medicine). Other common types of cancer found in dogs include cancer of the mouth, lymphoma, testicular & abdominal tumors. ..Số ca ung thư da ở chó cao gấp 35 lần so với số ca ở người, ung thư vú cao gấp 4 lần, ung thư xương cao gấp 8 lần, tỷ lệ mắc bệnh bạch cầu cao gấp đôi (theo Texas A&M University College of Veterinary Medicine – Đại học Texas A&M Khoa thú y). Những loại ung thư phổ biến khác được tìm thấy ở chó gồm  ung thư miệng, hạch, tinh hoàn và các khối u ở bụng. ..狗隻患上癌症遠超過是人類,皮膚癌是35倍,乳腺腫瘤是4倍,骨癌有8倍,白血病的的發病率更有兩倍高(Texas A&M University College of Veterinary Medicine)。其他癌症包括口腔癌,淋巴瘤,睾丸和腹部腫瘤在狗隻也是常見的。....

[English]
[Vietnamese]
[Chinese]

....Prescription for Disaster..QUY LUẬT CỦA DỊCH BỆNH..災難由來....


....Animal experts say the increase in cancers today is due to a multitude of factors, including environmental elements such as chlorine-treated water, chemical house cleaners, chemically treated furniture, heavier air pollution, & preservatives & additives in processed pet food. 

The pet nutrition industry is very similar to the human food industry – full of hype & false claims, peddling inferior nutritional choices. Much of the so-called “healthy pet foods” on the market contain inferior meat meals, cheap grains like corn & soy, fillers, by products, food coloring, pesticides, preservatives, & other contaminations. They disrupt nearly every important biochemical pathway in their body. Maintaining your pet on completely cooked & refined foods can clearly impact their organ health.

In fact, a growing number of Veterinarians state that processed pet food (kibbled & canned food) is the number one cause of illness & premature death in modern dogs & cats. ..

Các chuyên gia về động vật cho rằng tỉ lệ ung thư tăng cao ngày nay là kết quả của hàng loạt các nguyên nhân, bao gồm tác động của môi trường như nước đã xử lí clo, hóa chất tẩy rửa gia đình, nhưng nội thất đã được xử lí hóa học, ô nhiễm không khí, những loại thực phẩm thêm phụ gia trong quá trình sản xuất.

Ngành công nghiệp dinh dưỡng cho thú cưng có những điểm khá tương đồng với ngành dinh dưỡng cho con người. – đầy rẫy những cam kết và quảng cáo sai sự thật, những mặt hàng kém chất lượng. Rất nhiều loại thực phẩm được-cho-là “thức ăn lành mạnh cho thú cưng” trên thị trường chưa nhựng loại thịt kém chất lượng, ngũ cốc rẻ tiền như bắp và đậu nành, chất độn, sản phẩm phụ, màu thực phẩm, thuốc trừ sâu, chất bảo quản và nhiều chất độc hại khác. Chúng gần như phá vỡ hoàn toàn mọi hệ thống sinh hóa quan trọng trong cơ thể thú cưng. Duy trì bữa ăn được nấu kĩ và thực phẩm nguyên chất có thể mang đến những tác động đáng kể đến sức khỏe bên trong của thú cưng.

Trên thực tế, sự gia tăng của những cam kết trong quy trình sản xuất thức ăn cho thú cưng ( thực phẩm nghiền thô và đóng hộp) là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tật và chết sớm ở mèo và chó trong cuộc sống hiện đại.

..

動物專家認為,今天癌症的增加是基於多種因素,包括環境因素,如氯處理水、化學房子清潔劑、化學處理的家具、日漸嚴重的空氣污染,以及加工寵物食品中的防腐劑和添加劑等。

寵物營養行業有如人類食品行業 - 充斥著炒作和虛假說法,販賣低劣的營養產品。市場上的許多所謂“健康寵物食品”也加入了劣質肉粉、廉價穀物如玉米和大豆、填充料、副產品、食用色素、農藥、防腐劑和其他污染物,影響寵物身體細胞的化學反應,完全熟製和精製食物也明顯影響寵物器官的健康。事實上,越來越多的獸醫指出加工的寵物食品(乾糧和罐頭食品)是現代狗隻和貓隻疾病和過早死亡的首要原因。....

[English]

....OUR PETS ARE DEFINITELY ILL-PREPARED FOR THE ABOVE DAILY ONSLAUGHT..THÚ CƯNG CỦA BẠN ĐANG BỊ ĐE DỌA BỞI NHỮNG HIỂM HỌA HẰNG NGÀY KỂ TRÊN..我們的寵物沒有足夠健康對抗疾病....


....This clearly underscores the failure in the pet food supplement industry’s inability to address a glaring & urgent health issue. Committed to providing the safest, most effective & least disruptive health management program to all pets, Záre International Pte Ltd unveils A Brand New Health Wonder Food: ..Điều này đã chứng tỏ sự thất bại của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm cho thú cưng trong việc giải quyết các vấn đề sức khỏe nguy cấp hiện nay. Với cam kết cung cấp chương trình quản lí sức khỏe thuận tiện nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất cho mọi vật nuôi, Záre International Pte Ltd ra mắt một nhãn hiệuThực Phẩm Mới Tuyệt Vời Giành Cho Sức Khỏe: ..基於寵物食品補充品行業明顯未能解決寵物嚴峻的健康問題,Záre國際私人有限公司推出全新的健康食品,致力於為所有寵物提供最安全、最有效的健康管理計劃:....

[Chinese]
NO corn, soy, fillers, by-products, food coloring & preservatives. Plant-Based Diet Surpassing Meat In Protein Value.

....The Runaway Success..THÀNH CÔNG NGOÀI MONG ĐỢI..快捷成功....


.... Targeting all types of pets & animals of all ages, with or without health conditions. 
It is very effective against communicable & non-communicable diseases. 
Optimus Pet® will be a shooting star & valuable new ally for pet owners & doctors in their battle to keep their pets healthy, agile & living well into their twilight years.

..Hướng đến mọi loại vật nuôi và động vật ở mọi lứa tuổi, khỏe mạnh hay bệnh tật. 
Thuốc có hiệu quả chống lại cả bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm. Optimus Pet® sẽ là một ngôi sao băng và một đồng minh đáng tin cậy cho chủ nuôi và bác sĩ trong trận chiến bảo vệ thú cưng giúp chúng luôn khỏe mạnh, lanh lợi và sống tốt đến cuối đời.

..針對所有類型、所有年齡的寵物和動物,無論健康與否。
對傳染性和非傳染性疾病亦非常有效。
OptimusPet®將成為為寵物主人和醫生最寶貴的新盟友,一起保持寵物健康、敏捷靈活,讓他們在黃昏歲月安康生活。....

[English]
[Vietnamese]
[Chinese]

....

SAFETY FEATURE & Proof

..

AN TOÀN NĂNG & PROOF

..

安全和檢證....

....Optimus Pet® Is NOT a drug, Traditional Chinese Medicinie(TCM) nor Synthetic Supplement.
With NO corn, soy, fillers, by-products, food colouring nor preservaties, it is a wholesome plant-based diet fit for all animals, regardless of their condition, healthy or sick. ..

Optimus Pet® KHÔNG PHẢI là thuốc, thảo dược Trung Quốc ( Traditional Chinese Medicine –TCM) hay Chất Bổ Sung Tổng Hợp.
KHÔNG bắp, đậu, chất độn, sản phẩm phụ, màu thực phẩm hay chất bảo quản, đây là loại thực phẩm tự nhiên có nguồn gốc thực vật phù hợp cho mọi động vật, bất kể chúng đang có tình trạng sức khỏe như thế nào, khỏe mạnh hay bệnh tật. ..

Optimus Pet® 不是藥物、中藥或人造合成營養品。
不含玉米、大豆、填充料、副產品、食品色素或防腐劑,以健康的植物為基礎,適合所有動物,無論健康或生病。....

 

....

Patented Microalgae Harvest; Cultured In Well-Water drilled 2 Kilometers into the ground & Powered by pristine Sunshine + Acid-Free Rain.
Each harvest & extraction comes with a C.O.A. (Certificate Of Analysis) to insure it is free of toxins & contaminants.

..

Vi tảo thu hoạch được cấp bằng sáng chế, nuôi cấy trong nước lý tưởng được đào sâu đến 2 km trong lòng đất và được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời tinh khiết + mưa không axit. Mỗi vụ thu hoạch và khai thác đều có chứng nhận C.O.A (Certicate Of Analysis) – bảng phân tích thành phần) để đảm bảo rằng chúng không chứa chất độc hại và tạp phẩm.

..

專利性“微藻”收成 - “微藻”在深入兩公里抽取的地下水和最原始的陽光中孕育而成,不受酸雨威脅。
每次收成和萃取,也跟據C.O.A. (Certificate Of Analysis)監督以確保不受毒素和雜質污染。

....

 

....Click here to find out more about how Optimus Pet® is harvested and why it is important ..Click vào đây để tìm hiểu cách thu hoạch Optimus Pet® và tại sao điều này lại quan trọng đến thế ..點擊這裡了解更多關於OptimusPet®如何收成和為什麼如此重要....


....

So the no-brainer is this: If Optimus Pet® could assist pets in their fight against cancer, diabetes etc, then all pets without diseases should be able to take it for prevention & to achieve optimal health status.
Lethargic pets plagued with diabetes, cancer etc regaining their strength, mobility & overall health in a short period of time.

Optimus Pet® helps restore homeostasis to the circulatory, endocrine & immune system of all pets through all stages of life. ..

Có một sự thật rất rõ ràng chính là : Nếu Optimus Pet® có thể hỗ trợ cho thú cưng chiến đấu chống lại ung thư, tiểu đường, … thì những thú cưng khỏe mạnh khác cũng có thể sử dụng chúng như một biện pháp để phòng tránh bệnh tật và có được trạng thái sức khỏe đỉnh cao.
Những vật nuôi đã kiệt sức với những căn bệnh như tiểu đường, ung thư,… có thể lấy lại được sức mạnh, sự nhanh nhẹn và sức khỏe tổng thể trong một thời gian ngắn.

Optimus Pet® giúp tái tạo cân bằng bên trong cho hệ tuần hoàn, nội tiết và hệ thống miễn dịch cho mọi thú cưng.

..

毫無疑問,如果OptimusPet®可以幫助寵物對抗癌症,糖尿病等,那麼對沒有患病的寵物,Optimus Pet® 也可幫助預防疾病和達到最佳的健康狀況。
患有糖尿病、癌症的寵物會顯然倦累,嗜睡,服食Optimus Pet® 能在短時間內恢復其力量、活動性和整體健康。
OptimusPet®有助於恢復和穩定血液循環、內分泌和免疫系統的體內平衡。....

....

The reduction of inflammation in pets is very clear with this whole-food-plant-based-diet.
Ideal for all pets, whether it be for normal maintenance or when they are on medication & surgery, before, during or after. 

We have research details & proof for this:
Unlike other plant-based foods, Optimus Pet® has the thinnest non-cellulose cell wall with an absorption rate of 95% digested within 1 hr as compared to absorption rates of 65/75% digested within 4 to 12 hrs for other leading brands.

..

Tình trạng thú cưng bị dị ứng giảm đi rất rõ khí sử dụng thức ăn-nguồn-gốc-thực-vật.
Lý tưởng cho mọi thú cưng, bất kể chúng đang khỏe mạnh, trước, trong và sau khi uống thuốc hoặc phẫu thuật đều có thể sử dụng.

Chúng tôi đã nghiên cứu và chứng minh được rằng:
Không giống như những thực phẩm nguồn gốc thực vật khác, Optimus Pet® có tế bào không bào mảnh nhất với tỉ lệ hấp thụ lên đến 95% tiêu hóa sau 1 giờ so với tỉ lệ hấp thụ chỉ đạt 65/75% và phải tiêu hóa từ 4 đến 12 giờ ở những nhãn hiệu hàng đầu khác.

..

這種全植物食品,對減輕寵物的炎症非常明顯。

對所有寵物均有理想成效,無論是日常保健、正接受藥物治,手術期間或前後也可。

我們的研究細節和證明:
與其他植物性食品不同,OptimusPet®具有最薄的非纖維素細胞壁,消化1小時內吸收率達95%,一般品牌則消化後4至12小時只有65/75%吸收率。....

....Click here to Find out more from our Awards & Clicinal Trials page. ..Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm tại trang Các giải thưởng và Thử nghiệm lâm sàn. ..點擊這裡了解更多我們的獎項和臨床試驗頁面。....


....Optimus Pet® Product Range: ..CÁC DÒNG SẢN PHẨM CỦA OPTIMUS PET®: ..OptimusPet®產品範圍:....

  • ....10x12ml Vials Liquid Extract ..10x12ml Lọ nén dạng lỏng ( chai tinh dầu) ..10x12ml 特效液裝.... (The Potent Vials)
  • ....1kg Dry Organic Chicken Meat + Premium Grade Microscopic Algae Food For Cats & Dogs ..1kg thịt gà hữu cơ khô + Thức ăn vi tảo đỉnh cao cho Mèo và Chó ..1kg 有機雞肉+優質微藻貓狗乾糧.... (PrimeTime)
  • ....15g Extract Powder ..15g bột tăng cường ..15g 特效粒裝....

....The Potent Vials - The Apex Plant Extract Health Series ..Chai tinh dầu – chiết xuất thực vật Bộ sản phẩm sức khỏe ..特强液装 - 顶尖植物提取物保健系列....

....Target:..Chỉ định:..服用對象:....
....All Types Of Diseased Pets (esp cancer, diabetes, joint pains, infectious diseases etc)..Dành cho thú cưng bị các loại bệnh ( như ung thư, tiểu đường, thấp khớp, nhiễm trùng, v.v…)..所有類型的疾病寵物(癌症、糖尿病、關節痛、傳染病等)....
....For All Animals Of All Stages Of Life..Dành cho thú cưng ở mọi lứa tuổi..適合不同年齡的動物....
....Retail Price:..Giá bán lẻ:..零售價:.... SGD$750.00 (10x12ml)
....Click here to find out more about The Potent Vials®..Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm và Chai Tinh dầu®..點擊這裡了解更多關於The Potent Vials®....


[Vietnamese]
[Chinese]

....

PrimeTime - Our Revolutionary Evergreen Diet

..

PrimeTime – Khẩu phần cải tiến luôn tươi ngon

..

PrimeTime - 革命性貓狗乾糧
....

....Sold By Veterinarians & Pet Shops..Được bán tại Phòng mạch của các bác sĩ thú y và Cửa hàng dành cho thú cưng..只經獸醫出售....
....Target:..Chỉ định:..服用對象:....
....All Types Of Diseased Pets (esp cancer, diabetes, joint pains, infectious diseases etc)..Cho vật nuôi đang chữa bệnh ( đặc biệt là ung thư, tiểu đường, thấp khớp, nhiễm trùng,…)..所有類型的疾病寵物(癌症、糖尿病、關節痛、傳染病等)....
....For All Animals Of All Stages Of Life..Cho vật nuôi ở mọi lứa tuổi..適合不同年齡的動物....
....Retail Price:..Giá bán lẻ:..零售價:.... USD$50.00 (1kg)
....Click here to find out more about Optimus Pet PrimeTime®..Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Optimus Pet PrimeTime®..點擊這裡了解更多關於Optimus Pet PrimeTime®....


....

The Revolutionary Tablets / Powder

..

Viên nén/ Bột cải tiến

..

OptimusPet® 粒裝和粉末裝

....

....Sold By Veterinarians & Pet Shops..Được bán tại phòng mạch của các bác sỹ thú y và các cửa hàng dành cho vật nuôi..只經獸醫出售....
....Target:..Chỉ định:..服用對象:....
....All Pets (Animals) Of All Ages, Healthy Or Not..Cho mọi loại thú cưng (động vật), khỏe mạnh hay bệnh tật..適合不同年齡的動物,不論健康與否....
....Retail Price:..Giá bán lẻ:..零售價:.... SGD$540.00 (2500tbs / 500g powder)
                    SGD$70.00 (300tbs 60g)
....Click here to find out more about The Revolutionary Tablets..Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Viên nén cải tiến®..點擊這裡了解更多關於OptimusPet® 粒裝和粉末裝....


[English]
[Vietnamese]
[Chinese]

....Optimus Pet® is the king species of microalgae, the most resilient & nutrient-dense plant kingdom on earth.
Gram-For Gram, microalgae contain more nutrients & gene activators than any other food source surpassing even meat in the category of proteins (minus saturated fats, antibiotics & hormones). The micron-sized proteins/carbs/fats in microalgae allow for easy uptake, assimilation & distribution. ..Optimus Pet® là vua của các loài vi tảo, loài thực vật dẻo dai và giàu dinh dưỡng bậc nhất trên trái đất.
Trong từng gram, vi tảo chứa nhiều chất dinh dưỡng và gen hoạt hóa hơn tất cả các nguồn thực phẩm thậm chí hơn cả thịt về lượng protein ( chất béo bão hòa, kháng sinh và hormones). ..OptimusPet®是微藻中的至尊品種,是地球上最具彈性和營養密集的植物。

每一克“微藻” ,相比起同一份量的蔬菜或水果,擁有更多營養和基因激活因子,蛋白質更勝肉類;而Optimus Pet®  的單細包“微藻”食物,令動物更易吸收、轉化和運送當中的蛋白質/碳水化合物/脂肪。....

[English]
[Vietnamese]

....Click the image below to view our Customers' Feedback..Nhấp vào hình ảnh dưới đây để xem phản hồi của Khách hàng..点击下面的图片查看我们客户的反馈....

....Want to find out more? Click here to find out more on The Most Important & Frequently Asked Questions..Bạn muốn tìm hiểu thêm? Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Những vấn đề quan trọng và thắc mắc thường gặp của khách hàng..想了解更多吗? 点击这里来了解更多关于最重要和常见的问题....


....ABSOLUTELY NO CHEMICAL ADDITIVES..TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ PHỤ GIA VÀ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI..絕對無化學添加劑....

....Your pet's body is designed to absorb nutrients from whole foods efficiently, not isolated, man-made, lab-manufactured and chemically-treated food. Even if they were "fortified" or "enriched" to meet AAFCO (The Association of American Feed Control Officials) standards, they still contain synthetic, laboratory concocted vitamins and minerals which do not provide optimum nutrition naturally, thus, harming pets in the process.  

Pets who are meat-eaters depend on lots of high quality protein and fats for their ideal diet, along with a small amount of complex carbohydrates from vegetable sources. That is why Optimus Pet® is everything your companions will ever need, especially to support the explosive growth that takes place during the first year.

On the other hand, pets who are non-meat-eaters can also benefit from Optimus Pet® as it is derived from high-end vegetable source: Premium Grade A++ Microalgae. It is even gentle on the weakest stomach because it is natural, wholesome food!

Each harvest comes with a C.O.A. (Certificate Of Analysis) to insure it is free from toxins and contaminants. ..
Cơ thể thú cưng của bạn được cấu tạo để hấp thu dinh dưỡng hiệu quả từ thức ăn tự nhiên chứ không phải những loại thực phẩm được tách chiết, nghiên cứu từ phòng thí nghiệm hay thức ăn đã được xử lý hóa học cho dù chúng đã được “tăng cường” và “nâng cấp” để đạt chuẩn AAFCO (The Association of American Feed Control Officials - Hiệp hội các quan chức kiểm soát thức ăn Mỹ), chúng vẫn tồn đọng các chất tổng hợp, hay những loại vitamin và khoáng chất nhân tạo vốn không cung cấp dinh dưỡng tự nhiên một cách tối ưu dẫn đến tác hại cho sức khỏe của vật nuôi trong quá trình sử dụng. Hãy cho thú cưng của bạn ăn những loại thức ăn tự nhiên thay vì những loại thức ăn hóa học, vì chúng rất dễ sinh ra vi khuẩn.

Những loại vật nuôi theo chế độ ăn thịt phụ thuộc rất nhiều vào một lượng protein và chất béo chất lượng cao trong các bữa ăn hằng ngày, kết hợp với vi lượng carbohydrates phức tạp từ thực vật. Chính vì thế Optimus Pet® là lựa chọn hoàn hảo nhất cho nhu cầu của vật nuôi, đặt biệt hỗ trợ tốt cho quá trình phát triển trong năm đầu tiên.

Mặt khác, vật nuôi theo chế độ ăn thực vật cũng được hưởng những lợi ích tương tự từ Optimus Pet® vì thực phẩm này có nguồn gốc từ thực vật cao cấp. Vi tảo cao cấp A++ . Nó thậm chí phù hợp cho những dạ dày yếu nhất. Một loại thực phẩm lành mạnh!

Mỗi nghiên cứu đều đi kèm với một C.O.A (Certificate Of Analysis – bảng phân tích thành phẩn sản phẩm) để đảm bảo là nó không có hóa chất  độc hại cũng như chất gây ô nhiễm.

..

您寵物的身體需要吸收完整食物的營養,而不是個別的、人造的、由實驗室製造的和或經化學處理的食物。即使這些產品附合了AAFCO(美國飼料控制官員協會)標準,仍然可能包含合成和實驗室調製的維生素和礦物質,不是最佳的自然營養,可能危害寵物健康。我們餵飼心愛的動物伴侶,當然是要給牠們最天然,從地面或在水中生長的食物 - 不是在實驗室製作的食物。

肉食動物理想的飲食,是大量高質量蛋白質和適量脂肪,以及少量從蔬菜吸取的複雜碳水化合物。OptimusPet® 提供了你寵物的一切營養所需,特別是初生到一歲時的急速成長期。

至於非肉食寵物也可以從OptimusPet®最高質素的微藻中得到上等的植物元素,因為它源於尖端植物來源:高級A ++微藻。溫柔地讓連最敏感的胃部也可消化和吸收,因為它是最自然和健康的食物!

每次收成和萃取,也跟據C.O.A. (Certificate Of Analysis)監督以確保不受毒素和雜質污染。....

[English]
[Vietnamese]
[Chinese]
Optimus Pet Halal

Eng
Vie
Chi