The undisputed champion of super future pet whole food with 100% Nature's ingredients.

The undisputed champion of super future pet whole food with 100% Nature's ingredients.

Nourish your pets to Optimum Health the way Mother Nature intended

Nourish your pets to Optimum Health the way Mother Nature intended

King Species of Micro and Macro Algae

King Species of Micro and Macro Algae

1 Kg of fruits/vegetables nutrient content = 1 gram micro algae

1 Kg of fruits/vegetables nutrient content = 1 gram micro algae

Optimum superior nutrition that contain essential Fatty acids, Nano-proteins and Amino acids + all vital nano-nutrients like Protein, Fibre, Antioxidants, Vitamins and Minerals

Optimum superior nutrition that contain essential Fatty acids, Nano-proteins and Amino acids + all vital nano-nutrients like Protein, Fibre, Antioxidants, Vitamins and Minerals

Supreme Nano protein content: Most nutrient-dense food on planet earth

Supreme Nano protein content: Most nutrient-dense food on planet earth

Synergetic Nutrition; where the whole is greater than the sum of individual parts

Synergetic Nutrition; where the whole is greater than the sum of individual parts

Natural Food Organic Certified. High levels of Gene activators.

Natural Food Organic Certified. High levels of Gene activators.

Benefits of Synergetic Nutrition

Benefits of Synergetic Nutrition

Nutritional Content per 100g of Optimus Pet ®

Nutritional Content per 100g of Optimus Pet®


....ABSOLUTELY NO CHEMICAL ADDITIVES..TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ PHỤ GIA VÀ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI....

....Your pet's body is designed to absorb nutrients from whole foods efficiently, not isolated, man-made, lab-manufactured and chemically-treated food. Even if they were "fortified" or "enriched" to meet AAFCO (The Association of American Feed Control Officials) standards, they still contain synthetic, laboratory concocted vitamins and minerals which do not provide optimum nutrition naturally, thus, harming pets in the process.  Feed your animal companions with food grown under sunlight, from the ground up or in water - not food made in a laboratory as they can develop maggots and internal worms easily.

Pets who are meat-eaters depend on lots of high quality protein and fats for their ideal diet, along with a small amount of complex carbohydrates from vegetable sources. That is why Optimus Pet® is everything your companions will ever need, especially to support the explosive growth that takes place during the first year.

On the other hand, pets who are non-meat-eaters can also benefit from Optimus Pet® as it is derived from high-end vegetable source: Premium Grade A++ Microalgae. It is even gentle on the weakest stomach because it is natural, wholesome food!

Each harvest comes with a C.O.A. (Certificate Of Analysis) to insure it is free from toxins and contaminants. ..
Cơ thể thú cưng của bạn được cấu tạo để hấp thu dinh dưỡng hiệu quả từ thức ăn tự nhiên chứ không phải những loại thực phẩm được tách chiết, nghiên cứu từ phòng thí nghiệm hay thức ăn đã được xử lý hóa học cho dù chúng đã được “tăng cường” và “nâng cấp” để đạt chuẩn AAFCO (The Association of American Feed Control Officials - Hiệp hội các quan chức kiểm soát thức ăn Mỹ), chúng vẫn tồn đọng các chất tổng hợp, hay những loại vitamin và khoáng chất nhân tạo vốn không cung cấp dinh dưỡng tự nhiên một cách tối ưu dẫn đến tác hại cho sức khỏe của vật nuôi trong quá trình sử dụng. Hãy cho thú cưng của bạn ăn những loại thức ăn tự nhiên thay vì những loại thức ăn hóa học, vì chúng rất dễ sinh ra vi khuẩn.

Những loại vật nuôi theo chế độ ăn thịt phụ thuộc rất nhiều vào một lượng protein và chất béo chất lượng cao trong các bữa ăn hằng ngày, kết hợp với vi lượng carbohydrates phức tạp từ thực vật. Chính vì thế Optimus Pet® là lựa chọn hoàn hảo nhất cho nhu cầu của vật nuôi, đặt biệt hỗ trợ tốt cho quá trình phát triển trong năm đầu tiên.

Mặt khác, vật nuôi theo chế độ ăn thực vật cũng được hưởng những lợi ích tương tự từ Optimus Pet® vì thực phẩm này có nguồn gốc từ thực vật cao cấp. Vi tảo cao cấp A++ . Nó thậm chí phù hợp cho những dạ dày yếu nhất. Một loại thực phẩm lành mạnh!

Mỗi nghiên cứu đều đi kèm với một C.O.A (Certificate Of Analysis – bảng phân tích thành phẩn sản phẩm) để đảm bảo là nó không có hóa chất  độc hại cũng như chất gây ô nhiễm. ....


Eng
Vie
Chi