P1004575.JPG
P1004697.JPG
P1240066.jpg
photo-1416592525293-e65266465eb7_mini.jpg
P1004575.JPG

....Who we are..CHÚNG TÔI LÀ AI..關於Optimus Pet®....


SCROLL DOWN

....Who we are..CHÚNG TÔI LÀ AI..關於Optimus Pet®....optimus pet outlets.jpg

....

OUR HISTORY

Optimus Pet® was founded in 2010 with the promise of nurturing your animal companions back to a healthy equilibrium through natural, holistic products. Our conviction that certain diseases in pets could be combated and prevented through natural nourishment propelled the discovery of a groundbreaking winning health formula for all animals. The result is Optimus Pet®, a clinical innovation that sprang to life after years of Phytotherapy Research, winning multiple health awards and headed by a strong commitment to deliver nutritional excellence and quality to all our customers. 

To embody this ideal, our name Optimus Pet® was derived from the word 'optimus' which is synonymous with bringing out the best in your pet, promoting longevity and achieving the highest quality of life.

..

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Optimus Pet®,  được thành lập từ năm 2010 với lời hứa sẽ đem đến cho thú cưng của bạn sự chăm sóc cần thiết để cân bằng sức khỏe thông qua các sản phẩm được  bào chế bằng nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên. Chúng tôi chắc chắn rằng những căn bệnh nhất định ở vật nuôi có thể được trị khỏi hoặc phòng tránh bằng những loại thức ăn tự nhiên và điều đó đã thúc đẩy chúng tôi nghiên cứu ra một công thức đột phá và phù hợp cho mọi loại vật nuôi.

Đó chính là Optimus Pet,  một sự đổi mới được tạo thành sau nhiều năm nghiên cứu các sản phẩm từ thảo mộc, đạt được mức toàn diện và được dẫn đầu bởi lời cam kết mạnh mẽ sẽ cung cấp loại sản phẩm ưu việt và chất lượng đến tất cả khách hàng.

..

我們的歷史

Optimus Pet® 從2010年開始,為寵物健康專注利用天然產品研製,我們堅信大自然養份的滋潤,是最有效避免和對抗疾病的。Optimus Pet®的科研成果,獲得植物研究學的多個獎狀,令我們更立定要提供更高質素的產品給用家-所有動物。

Optimus 代表最佳的意思,Optimus Pet® 這名字具體地表示我們要為你的寵物提供最佳營養,增添健康和壽命。....


[english]
[vietnamese]
[chinese]

Optimus /ˈɒptɪməs/ 

....adjective..( tính từ)..形容词....

1. ....Best, deserving, fine. ..( tốt nhất, xứng đáng, tuyệt vời)..最好....

....Synonyms: top of the line, most favourable, most advantageous, most appropriate, ideal, perfect, prime, optimal, model; finest, peak, top, supreme, excellent, flawless, first-class ..Đồng nghĩa: đỉnh, đầy hứa hẹn, có lợi, thích hợp, lí tưởng, hoàn hảo, hàng đầu, tối ưu, tốt, tuyệt vời, hoàn mỹ, hạng nhất ..
同义词: 完善....


P1004697.JPG

....Our Philosophy, Mission and VisioN..LÝ TƯỞNG, SỨ MỆNH, TẦM NHÌN.. 我們的哲學,任務,遠景....


....Our Philosophy, Mission and VisioN..LÝ TƯỞNG, SỨ MỆNH, TẦM NHÌN.. 我們的哲學,任務,遠景....


....

Our Philosophy

Our philosophy is built on the concept that holistic health begins with natural and optimum nutrition for everyone in the family, including our companions. Our nutritional philosophy is aligned with our motto: "Long Live Your Pets", as we become the premium health ally to our precious companions everywhere.

We believe in perfect harmony, achieving and maintaining the best of health through "synergetic nutrition", for both us and our pets. 

And lastly, we designed Optimus Pet® the way nature has intended for all animals to thrive - not just survive.

..

LÝ TƯỞNG

Lý tưởng của chúng tôi được xây dựng trên khái niệm rằng sức khỏe toàn diện bắt nguồn từ tự nhiên và điều kiện dinh dưỡng ưu việt cho mọi thành viên trong gia đình, bao gồm cả vật nuôi của bạn. Triết lý của chúng tôi luôn đi liền với khẩu hiệu “hãy kéo dài tuổi thọ vật nuôi của bạn”, vì thế chúng tôi trở thành một sự cam kết sức khỏe đầy hứa hẹn cho những người bạn đồng hành quý báu này ở khắp mọi nơi.

..

我們的哲學

我們的哲學建基於利用天然營養令每一位家人,包括我們的寵物,能擁有健康身體,達至長壽。我們相信透過”協同營養”,人類和寵物的健康可達至最理想水平,不只是維持生命,而是茁壯成長。

....


....Our Mission

..

SỨ MỆNH

..

我們的任務

....

....We place utmost importance on healthy eating, healthy living and disease prevention.  Our daily mission is:

..

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là thức ăn có lợi cho sức khỏe, sống lành mạnh và tăng cường hệ thống miễn dịch. Sứ mệnh mỗi ngày chính là:

..

我們把食物健康、健康生活和預防疾病放在最首位置,所以一直堅持:....

  • ....To prevent pet diseases by promoting natural, synergetic nutrition that will transform a pet's health tremendously, improve their well-being and prolong their lifespan. ..Phòng bệnh bằng việc đẩy mạnh nguồn dinh dưỡng tự nhiên và bổ trợ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho vật nuôi và kéo dài tuổi thọ. ..利用天然食物提供協同營養,從而提昇寵物健康和增長壽命。....
  • ....To raise awareness of optimum superior animal nutrition among owners through an evolutionary winning formula, groundbreaking research, success stories and a comprehensive educational programme. ..Nâng cao nhận thức của chủ nuôi về tối ưu dinh dưỡng cho động vật bằng công thức tiến bộ, nghiên cứu đột phá, những câu chuyện chữa bệnh thành công và một chương trình hướng dẫn toàn diện. ..透過特破性配方、科學研究、成功故事和舉辦不同教育活動,讓主人認識營養對寵物健康的幫助。....
  • ....To offer an alternative solution for pet health without the use of toxic chemicals, by-products, dyes, fillers, synthetic or lab-manufactured and concocted ingredients. ..Cung cấp một giải pháp chăm sóc thú cưng mới thay thế cho việc sử dụng các hóa chất độc hại, thuốc nhuộm, phụ gia, hóa chất và các phế phẩm như trước đây. ..為寵物健康提供不含毒素、副產品、染料、填料、化學合成或經調味的產品。....
  • ....To be the leading sole provider and a trusted source of the highest quality whole food supplement. ..Phấn đấu trở thành nhà cung cấp hàng đầu và duy nhất, đồng thời cũng là nguồn cung cấp thức ăn với chất lượng cao và đáng tin cậy. ..至力成為領先和可信的供應商,獨有最高質素的補充食物。....
  • ....To be an active community member by supporting educational programmes, community events, and local non-profits. ..Trở thành thành viên có ích cho xã hội bằng việc cung cấp những chương trình giáo dục, sự kiện cộng đồng và những hoạt động phi lợi nhuận tại địa phương. ..積極支持教育、社區和非營利慈善活動。....

....Our Vision

..

TẦM NHÌN

..

我們的遠景....

....Today, our team of animal lovers and nutritionists are dedicated to carry out our vision of providing only the finest, highest-grade nutrition for the lifelong health and well-being of our companions. Our vision is to be the new health frontier in the pet food industry where Optimus Pet® is singled out as the most potent and nutritional health ally of the 21st century to help companion animals combat and prevent diseases. ..Ngày hôm nay, nhóm của chúng tôi – những người yêu động vật và những nhà nghiên cứu dinh dưỡng đã dày công nghiên cứu hướng đến tương lai chỉ cung cấp một loại thực phẩm dinh dưỡng cao cấp nhất, tốt nhất cho sức khỏe trọn đời của thú cưng cũng chính là người đồng hành tuyệt vời của bạn. Tầm nhìn xa hơn là trở thành người đi trước trong công nghệ sản xuất thức ăn cho vật nuôi, Optimus Pet® sẽ trở thành người đồng minh đáng tin cậy cho sức khỏe và dinh dưỡng của vật nuôi thế kỷ 21, giúp vật nuôi chiến đấu và phòng tránh bệnh tật. ..今天,一班愛護動物和專業營養師共同為寵物健康研製了最高質素的營養,増強健康和壽命,而我們的遠景更是要在21世紀中,把Optimus Pet®在寵物食品中, 突出獨有的健康和營養食物成分, 讓我們的寵物更健康和預防疾病。....


P1240066.jpg

....Quality Assurance..CAM KẾT CHẤT LƯỢNG..質量保證....


....Quality Assurance..CAM KẾT CHẤT LƯỢNG..質量保證........Quality Assurance

..

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

..

質量保證....

....As part of our commitment to you, our customers, we are working closely with our partners at independent pet specialty stores and regional chains to provide them with the resources they need to ensure that their employees possess not only an extensive knowledge of pet nutrition, but also a complete understanding of our recipes — which will serve as a valuable resource to help you choose the best food for your pet. Optimus Pet® is available exclusively at local independent pet stores and regional chains. ..Như cam kết của chúng tôi gửi đến bạn, khách hàng kính mến, chúng tôi đang hợp tác một cách chặt chẽ với các đối tác là các cửa hàng tư nhân dành cho vật nuôi cũng như chuỗi khu vực để cung cấp những nguồn lực cần thiết nhất giúp cho nhân viên không chỉ có kiến thức rộng về dinh dưỡng cho vật nuôi mà còn hiểu rõ về công thức chế biến thức ăn của chúng tôi, hứa hẹn giúp bạn lựa chọn những loại thức ăn tốt nhất cho thú cưng của mình. Optimus Pet® là độc quyền tại các cửa hàng. ..Optimus Pet®正在與合作夥伴密切合作,包括獨立專賣店和區域連鎖店,為他們提供所需的資源,以確保他們的員工不僅擁有廣泛的寵物營養知識,也完全了解Optimus Pet®功效 - 這將幫助您為您的寵物選擇最合適的食物。 OptimusPet®只在當地獨立寵物商店和區域連鎖店提供。....


photo-1416592525293-e65266465eb7_mini.jpg

....Our Partners.. NHỮNG CỘNG SỰ CỦA CHÚNG TÔI.. 我們的伙伴 ....


....Our Partners.. NHỮNG CỘNG SỰ CỦA CHÚNG TÔI.. 我們的伙伴 ........OUR PARTNERS ARE oUR FAMILY TOO

..

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI CŨNG CHÍNH LÀ THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH

..

我們的伙伴也是這大家庭一份子....

....Optimus Pet® partners with like-minded individuals and businesses who can share our Philosophy, Mission and Vision. As we continue to innovate and cater nutritional excellence to our customers and pet companions, we aim to cooperate with talented people who can also join us in making a difference in the community and the pet nutrition industry. We welcome a partnership with veterinary professionals who can lend us their expertise and extensive knowledge in nutrition while providing a meaningful and enriching experience between customers and their animal companions. ..Những đối tác của Optimus Pet® là những người cùng chí hướng và loại hình kinh doanh, những người có thể chia sẻ với chúng tôi về triết lý, sứ mệnh và tầm nhìn. Vì chúng tôi luôn muốn không ngừng đổi mới và phục vụ thức ăn dinh dưỡng tốt nhất cho khách hàng của mình cũng như thú cưng, cho nên chúng tôi mong muốn được hợp tác với những người tài năng, những người sẵn sàng tham gia để tạo nên sự khác biệt cho cộng đồng và cho cả ngành thực phẩm dinh dưỡng dành riêng cho vật nuôi. Chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác của các chuyên gia thú y, những người có thể giúp đỡ chúng tôi về mặt chuyên môn cũng như kiến thức sâu rộng về dinh dưỡng, đồng thời cung cấp những kinh nghiệm về chủ nuôi và thú cưng. ..Optimus Pet® 的伙伴都是擁有共同理念、任務和遠景的人和商業機構。我們將不斷創新和致力為每位客人和寵物提供更卓越健康食品,亦歡迎獸醫專業人員能與我們合作,提供專業知識和經驗。....


....Vets Partnered with Optimus Pet®..CÁC BÁC SĨ THÚ Y LÀ ĐỐI TÁC CỦA OPTIMUS PET®
..兽医合作伙伴....

 
 

Frankel Veterinary Centre
Dr June Tan
Address: 101 Frankel Ave, Singapore 458224
Phone: 6876 1212

Animal World Vet Clinic
Dr Brandon
Address: 16 Yio Chu Kang Rd, Singapore 545527
Phone: 6286 0929

Mount Pleasant Changi
Dr Girisha
Address: 969A Upper Changi Road North, 507667
Phone: 6546 0166

Singvet Animal Clinic Jurong Branch
Dr Julin
Address: Woodlands Ave 6, Singapore 730768
Phone: 6365 0308

Jireh Veterinary Clinic
Dr Christopher Tham
Address: 15 Venus Road, Windsor Park Estate, 574302
Phone: 6556 0268

Vets for Life Animal Clinic
Dr Girisha Lakhiani
Address: 330B Tanjong Katong Road, Singapore 437106
Phone: 6348 8346

The Pet Doctors Veterinary Clinic
Dr Raja
Address: 3 Chempaka Block, Pandan Valley Condominium #01-311, Pandan Valley, Singapore 597627
Phone: 6438 7779

Acacia Veterinary Clinic
Dr Bryan Kong
Address: 338 Ang Mo Kio Ave 1 #01-1671, 560338
Phone: 6481 6889


....STORES PARTNERED WITH OPTIMUS PET®..STORES PARTNERED WITH OPTIMUS PET®..商店合作....

....Click on logo to find out more! ..Click on logo to find out more! ..点击标志了解更多!....
Omo Omo Pet Store

Omo Omo Pet Store

My Pet Store

My Pet Store

KKdoggiehaven

KKdoggiehaven


Eng
Vie
Chi