....Watch Dr. Christopher Tham, a veterinarian and specialist in Oncology and Orthopaedics in Jireh Veterinary Clinic, as he celebrates several pet patients' recovery from disease and ailment, which have been attributed to Optimus Pet®.

..

Hãy xem bác sĩ Christopher Tham, một bác sĩ thú y chuyên môn về Ung thư học và Chỉnh hình tại phòng khám thú y Jireh, nói về những trường hợp vượt qua bệnh tật một cách thần kì của vật nuôi, với sự giúp đỡ của Optimus Pet®.re

..

Watch Dr. Christopher Tham, a veterinarian and specialist in Oncology and Orthopaedics in Jireh Veterinary Clinic, as he celebrates several pet patients' recovery from disease and ailment, which have been attributed to Optimus Pet®. ....

....Wonderful news, indeed! ..Thực sự là những tin mừng!* ..Wonderful news, indeed! ....

....Visit Jireh Vets for professional and high quality veterinary health care for all animals. ..Hãy đến thăm phòng khám Jireh để nhận được những điều kiện chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và đầy chuyên nghiệp dành cho mọi loại vật nuôi ..Visit Jireh Vets for professional and high quality veterinary health care for all animals. ....

Comment

Eng
Vie
Chi